• Door te klikken op onderstaande blauwe knop komt het aanmeldformulier te voorschijn dat U vervolgens kunt invullen en terug kunt mailen naar mverwoert@home.nl

    Denk er aan om een kopie mee te sturen van een identiteitsbewijs zoals paspoort, ID of rijbewijs.

    Ook een pasfoto meesturen in JPEG formaat. Deze mag ook met een smartphone zijn gemaakt.

     

     

    aanmelden